Нормативні документи

· Концепція нової української школи https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

· Державний стандарт базової середньої освіти https://docs.google.com/document/d/19XVNjM_Znr5To6oi743C2M3jzdnnKbMH3No_ilOpUI0/edit

· Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» https://drive.google.com/file/d/1ikNVwcVJbhLUoaFhsrk4ls_0FQBN1rgk/view

· Типова освітня програма для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти https://drive.google.com/file/d/1J5eJYRBBwjx7rlXuaYm-X1uG59ukqLPK/view

· Наказ МОН "Про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" модельним навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти" №795 від 12.07.2021 https://drive.google.com/file/d/1tRm_HXekKeoAcaci4y6UM-69FA0_520C/view

· Лист ІМЗО ЗЗСО Про вибір модельних навчальних програм від 14.07.2021

Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» https://drive.google.com/file/d/1HQJ3hwcrAJ1WxuV8VfF5xpGHCgAIcF5S/view

· Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти (Наказ МОН України № 289 від 01.04.2022) https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86195/

Варто ознайомитися

· Методична скарбниця НУШ 5-6 класи https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK8i0MpJAv/edit#gid=1056149320

· Ціннісні орієнтири сучасної української школи https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/Presentasia-Roman-Stesichin.pdf

· Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. та інші. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: формування соціальної і здоров’язбережувальної компетентностей у 5–6 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу» https://drive.google.com/drive/folders/1wg1ycfTCpnT1Neh64D9wG2cSZ30eugha

· Нова українська школа. Порадник для вчителя https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf

· Сайт дистанційної освіти: Здоров’я безпека і добробут https://sites.google.com/view/bezpekaidobrobut/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D1%96-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F

· Що таке формувальне оцінювання, чому воно потрібне учням і які основні виклики https://nus.org.ua/view/shho-take-formuvalne-otsinyuvannya-chomu-vono-potribne-uchnyam-i-yaki-osnovni-vyklyky/

· Оцінювання в Новій українській школі: ресурс для розвитку замість вироку https://nus.org.ua/view/otsinyuvannya-v-novij-ukrayinskij-shkoli-resurs-dlya-rozvytku-zamist-vyroku/

· Техніки формувального оцінювання http://publikazion.blogspot.com/p/blog-page_6.html

· 27 простих стратегій формувального оцінювання для збору свідчень про навчання учнів (англ.) https://www.nwea.org/blog/2022/27-easy-formative-assessment-strategies-for-gathering-evidence-of-student-learning/

· 6 креативних ідей для самооцінювання на уроці https://osvitanova.com.ua/posts/3293-6-kreatyvnykh-idei-dlia-samootsiniuvannia-na-urotsi

· НУШ: Конструктор навчальних програм http://constructor.nus.org.ua/

· Нікнейми у школі: як називати учнів, щоб не образити? https://osvitoria.media/experience/chy-mozhna-vchytelyu-zvaty-uchnya-niknejmom/

· Нова українська школа у базовій середній освіті:впевнені кроки Запорізької області

https://drive.google.com/file/d/1xKdiEkcFqzL-r2UMK_acSq42RZr-zyhx/view

Корисні посилання

Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти: http://koippo.in.ua/arhiv/mvisnuk/mv_58.pdf

Досвід і зібраний матеріал вчителя О. Калинич: https://olesya12142111.blogspot.com/2022/07/2022-2023.html

Соціальна і здоров’я збережувальна освітня галузь:

https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/sotsial-na-i-zdorov-iazberezhuval-na-osvitnia-haluz/

Етика. Курси морального спрямування:

https://imzo.gov.ua/etyka-kursy-moralnoho-spriamuvannia/

МОДЕЛЬНІ ПРОГРАМИ

Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)

· Модельна навчальна програма "Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)" для закладів загальної середньої освіти (авт. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Лаврентьєва І. В., Хомич О. Л.) https://drive.google.com/file/d/1vH5hWvFk-zSnjJVZdKi1x4swg7I2benm/view

· Модельна навчальна програма "Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)" для закладів загальної середньої освіти (авт. Шиян О., Волощенко О., Гриньова М., Дяків В., Козак О., Овчарук О., Седоченко А., Сорока І., Страшко С.) https://drive.google.com/file/d/126r24afoMV1QsK5doel_iCpcgLp1o-ec/view

· Модельна навчальна програма "Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)" для закладів загальної середньої освіти (авт. Хитра З. М., Романенко О. А.) https://drive.google.com/file/d/1TlGjzYN5qiMCyNbMtXF0Ay7kQFCucTF9/view

· Модельна навчальна програма "Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)" для закладів загальної середньої освіти (авт. Василенко С. В., Коваль Я. Ю., Колотій Л. П.) https://drive.google.com/file/d/1HO_xZpoPzVY-Au0HjMPiAr1nczF44L-m/view

· Модельна навчальна програма "Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)" для закладів загальної середньої освіти (авт. Гущина Н. І., Василашко І. П.) https://drive.google.com/file/d/1wEstIFuBCfw5gjJb5egQ1pdl-tDq-Nsm/view

Етика. 5-6 класи

· Модельна навчальна програма "Етика. 5-6 класи" для закладів загальної середньої освіти (авт. Ашортіа Є., Бакка Т., Желіба О., Козіна Л., Мелещенко Т., Щупак І.) https://drive.google.com/file/d/1fi7TlsStZEcyT4-_rIuKANICafs4XyGE/view

· Модельна навчальна програма "Етика. 5-6 класи" для закладів загальної середньої освіти (автори Пометун О.І., Ремех Т.О., Кришмарел В.Ю.) https://drive.google.com/file/d/1rp6JE27MSfGIoJMg5gsDrb_5Ycnn-BPg/viewс

Програми курсів морального спрямування. 5-6 класи
Модельна навчальна програма курсу морального спрямування "Вчимося жити разом. 5-6 класи" для закладів загальної середньої освіти (авт. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Лаврентьєва І. В., Хомич О. Л.) https://drive.google.com/file/d/1-uh_rv0ODRd8NI4I0yFd_qfkprziO26N/view

Культура добросусідства. 5-6 класи

Модельна навчальна програма "Культура добросусідства. 5-6 класи" для закладів загальної середньої освіти (авт.-укл. Араджионі М. А., Козорог О. Г., Лебідь Н. К., Потапова В. І., Унгурян І. К.) https://drive.google.com/file/d/1-vSAd7D9KV3o7Dzy3oM3guPZ8tHrzJ-g/view

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

· ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН. 5 КЛАС (35 ГОДИН) вивчення інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» за модельною навчальною програмою «Здоров’я, безпека та добробут». 5-6 класи (інтегрований курс)» авторського колективу: Гущина Н., Василашко І. http://yakistosviti.com.ua/userfiles/Modelni_NUSH_5-9/Zdorovya_1_Kalend.pdf

· ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН. 5 КЛАС (17 ГОДИН) вивчення інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» за модельною навчальною програмою«Здоров’я, безпека та добробут». 5-6 класи (інтегрований курс)» авторського колективу: Гущина Н., Василашко І. http://yakistosviti.com.ua/userfiles/Modelni_NUSH_5-9/Zdorovya_0.5_Kalend1.pdf

· Орієнтовне календарно-тематичне планування «ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА ДОБРОБУТ» 5 клас (інтегрований курс)» (35 годин). Автор - Тагліна О.В. https://docs.google.com/document/d/15jdTq0snyseWv9hIk2vRAL_tkppDaEyTgEWuhJS7H84/edit

ПОСІБНИКИ

· Здоров’я, безпека і добробут : розробки уроків інтегрованого курсу для 5 класу. (у 3-част.) Ч. 1. Воронцова Т.В. та ін.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1v0k1hLe6pJoAo3VOhaEv1XoKG_zEgSbQ

· Здоров’я, безпека та добробут. 5 клас : навч. посіб.для закл. загал. серед. освіти (у 4-х част.). Ч. 1. Шиян О.І. та ін. https://svitdovkola.org/files/pilot/5/%D0%A8%D0%B8%D1%8F%D0%BD%20-%20%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2'%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf

· Здоров’я, безпека та добробут. 5 клас : навч. посіб. Ч. 1. Тагліна О.В. https://drive.google.com/file/d/1nb4cL9qgI19Ay_--yRqLAmbvvbpcHVon/view

· Здоров’я, безпека та добробут. 5 клас: навч. посібн. Ч. 4. Тагліна О.В. https://drive.google.com/file/d/1R2UvmQrsvcqJDA0tewnk0pDxnInZheVK/view

· Здоров’я, безпека та добробут : фрагмент підручника для 5 класу закладів загальної середньої освіти. Ч. 1. Гущина Н., Василашко І. https://drive.google.com/file/d/1FP9gKnXM0SvPGj6AaKdMuR6tQgYeM_94/view

· Здоров’я, безпека та добробут : фрагмент підручника для 5 класу закладів загальної середньої освіти. Ч. 2. Гущина Н., Василашко І. https://ru.calameo.com/read/006191963519bdc7eaf59

Кiлькiсть переглядiв: 299

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.